Monitor ERP Arena finns stora utrymmen som passar sig väl för mässor och utställningar. Den stora isytan blir en perfekt mässhall när du har en stor mässa. För mindre mässor och konferenser finns både entréhallen och publikgångarna tillgängliga som utställningsytor.