Monitor ERP Arena finns möjlighet och utrymmen för konferenser, utställningar och mässor. Bokning av arenan görs via Peter Jensen. 


Peter Jensen
Driftansvarig
026-54 46 81