Istider i Gavlerinken Arena

Bokning
Bokning av istider i Gavlerinken Arena och Gavlerinken Arena B-hall görs via istider@brynas.se

Istidsschema
Länk till nuvarande schema hittar du här