BillerudKorsnäs är ledande inom förnybart förpackningsmaterial. Tillsammans med våra partners skapar vi smartare förpackningslösningar som förbättrar lönsamheten, inspirerar miljontals konsumenter och bidrar till en hållbar framtid för kommande generationer.

– BillerudKorsnäs utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid och hur dagens barn tas om hand är direkt avgörande för hur framtiden kommer att se ut. Det är därför extra spännande att vara del av ett samarbete där begreppet ”tänka nytt” bidrar till en hållbar framtid med fokus på våra barn. Därför har vi valt att förstärka samarbetet och bli officiell partner till Brynäs IF och En bra start, säger Magnus Kangas, Fabriksdirektör på BillerudKorsnäs i Gävle.

Gevalia och Brynäs IF har en unik relation och historik. Hållbar utveckling har sedan länge varit ett viktigt område för oss på Gevalia och att verka för hållbarhet i kaffeodlande regioner runtom i världen. Ännu mer fokus kommer att läggas på detta framöver. Det finns dock många aspekter rörande hållbarhet, inte minst i vår närhet på hemmaplan, som Brynäs och satsningen på En bra start tagit fasta på.

- Brynäs IF är ett av Sveriges starkaste idrottsvarumärken. Vi har en lång och framgångsrik tradition tillsammans med Brynäs. Med allt nytt som nu händer i Brynäs kring sporten, Gavlerinken Arena, den rena dräkten, UNICEF och En bra start känns det självklart att förstärka vårt engagemang i Brynäs och Gevalias hemmaland. Det är med stor stolthet som vi på Gevalia vill vara med och bidra på denna spännande och viktiga resa, säger Anders Sandäng, Brand Manager R&G Coffee Sweden.

Gävle Energi  har en viktig roll i den regionala utvecklingen vad gäller långsiktigt hållbart samhälle. För Gävle Energi handlar det inte bara om att etablera och utveckla kommunens energiförsörjning på ett miljöriktigt sätt, utan också om att skapa långsiktiga förutsättningar för att leva och verka i kommunen, både idag och imorgon. Att samverka med lokala partners i världsklass är en av våra framgångsfaktorer, vilket bidrar till en hållbar drivkraft som skapar positiv energi för en hel region.

- För oss var det självklart att bli en aktiv partner till Brynäs IF och En Bra Start. Att tillsammans med Brynäs IF sätta Gävle på världskartan som en förebild för hur man skapar ett hållbart samhälle, med barn och ungdomar i fokus känns helt fantastiskt, säger Malin Eriksson Marknadschef Gävle Energi AB.

Gavlegårdarna är en viktig aktör som det kommunala bostadsbolag vi är. Vi är allmännyttan som gör nytta för var 3:e gävlebo, det betyder över 30 000 människor Vår roll är även att vara med och göra Gävle till en bättre stad och utveckla den tillsammans med bland annat samarbetspartners. Vi vill skapa aktiviteter som gynnar barn och ungdomar som bor i våra bostadsområden men även utveckla staden Gävle.

- Vi samarbetar med Brynäs IF och ”En bra start” för att lyfta fram fler ledare som i sin tur skapar fler aktiviteter så fler barn och ungdomar får en bra och vettig fritid. Vi är stolta att kalla oss en samarbetspartner med en organisation som har samma målbild som vi har. Tillsammans skapar vi en bättre värld för våra barn och ungdomar med goda ledare och förebilder, säger Kristina Isacson, marknadsansvarig Gavlegårdarna.

Gavlefastigheter äger och förvaltar fastigheter för både näringsliv och för kommunala verksamheter. Bolaget ägs av Gävle kommun och är en del i koncernen Gävle Stadshus AB. I vårt fastighetsbestånd hittar du allt från förskolor och kulturbyggnader till industri- och näringslokaler. Idag förvaltar vi cirka 500 000 kvm lokalyta.

Gavlefastigheters kärnverksamhet är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler till Gävle kommuns förvaltningar. Det innefattar alla Gävle kommuns skolor, idrottsanläggningar, kulturbyggnader och förvaltningslokaler.