Ledare för en dag

En bra start och Ung Företagsamhet Gävleborg samarbetar för att utveckla mötet mellan företag och ungdomar som i sin tur leder till att ungdomar växer genom ökade kunskaper, erfarenheter och kontakter.

Vårt samarbete riktas främst in på de Alumner som drivit företag under gymnasietiden och som nu antingen vidareutbildar sig någonstans i Sverige eller har fortsatt sitt entreprenörskap och startat eget.

Ledare för en dag
Genom Ledare för en dag får UF-alumnerna en unik möjlighet att få insikt i hur det är att leda ett företag eller organisation. Unga, drivna och talangfulla UF-alumner kopplas samman med framgångsrika ledare under en arbetsdag och får följa med in i verkligheten. Att under en dag få känna på hur ledarrollen fungerar skapar en vilja att utvecklas och höja sin egen ambitionsnivå att bli morgondagens ledare.

Ledaren välkomnar den utvalda alumnen att skugga honom eller henne en helt vanlig dag. En vanlig dag i en ledarroll kan såklart skilja sig mycket – kanske är den fylld av möten och externa uppdrag eller kanske är det en produktiv dag på kontoret. Om någon del av arbetsdagen innehåller en aktivitet som utesluter gäster får UF alumnen ta en paus och ansluter efter aktivitetens slut.

Genom Ledare för en dag får ledaren en större förståelse för de utmaningar en driven ungdom står inför, en insikt i Ung Företagsamhets arbete med att få unga människor mer företagsamma samt en annorlunda, rolig arbetsdag!