Vägen in

Vägen in är ett område inom En bra start där vi fokuserar på att stärka gemenskapen och utvecklingen för unga vuxna. Det gör vi dels genom att tillsammans med våra partners, företagsnätverk och Arbetsförmedlingen skapa praktikplatser för arbetslösa ungdomar, och dels genom att tillsammans med Ung Företagssamhet bidra till att stärka nätverket och ledarskapet hos UF-alumner.

Praktikplatser

De senaste 15 åren har arbetslösheten bland unga i Gävle och Gävleborg ökat. Trots att trenden har börjat vända, ligger Gävleborg fortfarande bland de högst upp på listan för ungdomsarbetslöshet i Sverige.

Tillsammans med Arbetsförmedlingen jobbar En bra start för att arbetslösa ungdomar ska få möjlighet att utvecklas genom att gå från ett liv utanför arbetslivet till en gemenskap på en arbetsplats. Vårt fokus är att utveckla individer och förbereda dem för livet och arbetslivet. Vår insats är att skapa möten mellan arbetsgivare och arbetslösa ungdomar som leder till praktikplatser.

I vår praktikmodell har vi som mål att arbetsgivare i vår region kontinuerligt har minst en-två praktikanter på plats under året. En praktikperiod är max tre månader. Utvärdering sker kontinuerligt under processen.

Genom att samarbeta med Brynäs IFs unika företagsnätverk kan vi få ut betydligt fler ungdomar i praktik och på så sätt bidra till att stärka ungdomars självkänsla samtidigt som vi bidrar till minskad arbetslöshet. När en praktikplats leder till att arbetsgivaren får nya perspektiv och ungdomarna nya erfarenheter har vi lyckats. Ett extra plus blir det om vi lyckas hjälpa unga till varaktig anställning, eller till vidareutbildning.

Hjälp oss bidra till minskad arbetslöshet och var med och gör en samhällsinsats!

Läs mer om En bra starts praktikmodell

UF-Alumner

Tillsammans med Ung Företagssamhet Gävleborg arbetar vi för att stärka nätverket och ledarskapet hos UF-alumner (ungdomar som under sin gymnasietid drev UF-företag) samt locka dom att stanna kvar eller komma tillbaka till vår region efter avslutade universitets- och högskolestudier.

En av aktiviteterna som vi gör varje år är att anordna "Ledare för en dag", där varje alumn får chansen att skugga en företagsledare i vår region en dag. En annan aktivitet är det vi benämner "Bortamatchen", då vi tillsammans med en arbetsgivare från vår region besöker universitets- och högkolestäder i samband med en bortamach och presenterar vad vår region har att erbjuda när det gäller framtida arbetstillfällen och livsvillkor.

Läs mer om Ledare för en dag