Deltagare VT 2018

Niklas Engman

Vad gör du till vardags?
Studerar på Högskolan Dalarna.

Är du ledare i någon verksamhet idag?
Ja, inom innebandyn.

Vad upplever du är det bästa med att vara ledare? 
Att få leda andra och se dessa lyckas med deras uppsatta mål.

Varför vill du gå den här utbildningen?
För att få en djupare kunskap inom ledarskap och lära av andra. Ledarskap är ett komplext ämne och det är viktigt att hela tiden underhålla det.

Vad vill du få ut av utbildningen?
Nya erfarenheter och idéer som jag kan använda inom både idrott men också privatliv.

Johan Hillblom

Vad gör du till vardags?
Jobbar på Gävle Golfklubb på kansliet.

Är du ledare i någon verksamhet idag?
På Gävle Golfklubb. Tidigare för olika juniorgrupper, men nu som ansvarig för vår tävlingsverksamhet för juniorer.

Vad upplever du är det bästa med att vara ledare? 
Att man hela tiden får lära sig saker och utvecklas som person och ledare- Även att se andra lyckad nå sina mål.

Varför vill du gå den här utbildningen?
För att utveckla mitt eget ledarskap och få nya perspektiv och verktyg att använda mig av.

Vad vill du få ut av utbildningen?
En ökad förståelse och kunskap hur jag på bästa sätt ska verka som ledare i framtiden.

Anton Andersson

Vad gör du till vardags?(Arbetar, studerar, annat?)
Studerar Sport Management i Falun och jobbar extra på Stadium.

Är du ledare i någon verksamhet idag? I så fall var?
Nej.

Vad upplever du är det bästa med att vara ledare?
Arbeta med människor, hjälpa dessa till att utvecklas. Trivs i rollen som ledare.

Varför vill du gå den här utbildningen?
För att utveckla mig själv. Testa mina kunskaper same ett stort plus att det är inom idrott.

Vad vill du få ut av utbildningen?
Utveckla mitt ledarskap. Skapa mig en ny viktig erfarenhet. Samt träffa nya människor. Skaffa mig ett ökat självförtroende i ledarskapssituationer. Vill att utbildningen ska lära mig viktiga saker som jag kan ha nytta av i framtiden.

Johan Krans

Vad gör du till vardags?
Arbetar på en grundskola. Både inom idrott och elevstöd.

Är du ledare i någon verksamhet idag?
Yes, för basketförbundets region mellersta lag Pojkar 14.

Vad upplever du är det bästa med att vara ledare?
Att kunna inspirera och dela med sig av dem kunskaper jag själv har och hur jag ser på saker och ting. Glädjen när man lyckas också fantastisk.

Varför vill du gå den här utbildningen?
Känns som det är ett steg i rätt riktning åt att li en ännu bättre ledare. Både på och utanför basketplanen.

Vad vill du få ut av utbildningen?
Kunskapen andra har från andra idrotter och platser. Kunna skapa en egen och bättre kreativitet.

Mathilda Lind Eriksson

Vad gör du till vardags?
Jag studerar till lärare.

Är du ledare i någon verksamhet idag?
Nej.

Vad upplever du är det bästa med att vara ledare? 
Att få vara med och leda och inspirera andra och få fram andras bästa sidor och alltid göra sitt bästa.

Varför vill du gå den här utbildningen?
Jag strävar efter att bli en bättre ledare generellt oavsett vilket område det än gäller.

Vad vill du få ut av utbildningen?
Bli mer säker i min ledarroll och mig själv som ledare.


Madeleijn Perjos

Vad gör du till vardags?
Arbetar.

Är du ledare i någon verksamhet idag?
Bidragande i GGIK, Brynäs IF och Hagaström.

Vad upplever du är det bästa med att vara ledare?
Att se utveckling, och att dela erfarenhet samt ta emot det motsatta.

Varför vill du gå den här utbildningen?
För att få mer verktyg att kunna tänka på alla andra tänkbara sätt än mina egna.

Vad vill du få ut av utbildningen?
Utveckling, idéer och självinsikt. 

Kevin Eriksson

Vad gör du till vardags?
Driver ett företag tillsammans med min bror där jag arbetar som PT, massör och fystränare.

Är du ledare i någon verksamhet idag?
Arbetar med olika föreningar som fotboll, hockey, innebandy som fystränare.

Vad upplever du är det bästa med att vara ledare?
Att få utveckla både grupp och individ på olika plan.

Varför vill du gå den här utbildningen?
För att bidra med ledarskap inom träning samt kunna vara en bra förebild för ungdomar.

Vad vill du få ut av utbildningen?
Bli en bättre ledare, kunna fånga varje individ oavsett grupp. 

Marie Nilsson

Vad gör du till vardags?
Arbetslös. Arbetar extra på Coop.

Är du ledare i någon verksamhet idag?
Inte i någon fysisk förening, men på ett sätt genom Fansens Värvning.

Vad upplever du är det bästa med att vara ledare? 
För att jag är övertygad om att jag har en stor potential att bli en bra ledare.

Varför vill du gå den här utbildningen?
Jag vill lära mig av andra som är ledare, vill vidareutveckla mina egna förmågor. Få inspiration och motivation att nå nya mål.

Vad vill du få ut av utbildningen?
Inspiration, motivation, ökad förståelse, mera kunskap och lärdom. 


Magnus Åström

Vad gör du till vardags?
Arbetar inom byggindustrin och är egenföretagare.

Är du ledare i någon verksamhet idag?
Styrelseledamot Uppsvenska gymnastikförbundet, samt sitter med i den nationella gruppträningskomminteén inom svensk gymnastik.

Vad upplever du är det bästa med att vara ledare?
Att utveckla barn och ungdomar, samt ”dra” svensk idrott framåt.

Varför vill du gå den här utbildningen?
För att utveckla mitt ledarskap.

Vad vill du få ut av utbildningen?
För att få ett djupare ledarskap, insikter om barn och ungdomar, nätverkande och en insikt i En bra Start. 
Frida Sörquist

Vad gör du till vardags?
Studerar till mellanstadielärare.

Är du ledare i någon verksamhet idag?
Nej.

Vad upplever du är det bästa med att vara ledare? 
Att få inspirera och vara en förebild för andra. Möta människor och skapa värdefulla relationer.

Varför vill du gå den här utbildningen?
För att få mer kunskap och utveckla mig själv som ledare.

Vad vill du få ut av utbildningen?
Bli mer medveten om vad som krävs för att vara en god ledare och kunna påverka gruppprocesser i mitt framtida yrke som lärare. Richard Nordlander

Vad gör du till vardags?
Arbetar med kvalitet och HMS på ett företag som utför oberoende inspektioner runt i Sveriges hamnar.

Är du ledare i någon verksamhet idag?
Ja, Strömsbro innebandy, pojkar 09.

Vad upplever du är det bästa med att vara ledare? 
Att få följa barnens utveckling, både den sportsliga men också framför allt personliga.

Varför vill du gå den här utbildningen?
Jag vill utveckla mitt ledarskap som barn/ungdomstränare. I min vardag som tränare så stöter jag ständigt på utmaningar över med att hantera situationer man aldrig har ställts inför tidigare, och jag hoppas kunna få med mig både kunskap och vertyg härifrån.

Vad vill du få ut av utbildningen?
Ny kunskap, kontakter och praktiska verktyg.

Joakim Jönsson

Vad gör du till vardags?
Jobbar som säljare/butiksansvarig.

Är du ledare i någon verksamhet idag?
Ja, Valbo Hockey -06

Vad upplever du är det bästa med att vara ledare?
Att få vara med att hjälpa unga att utvecklas.

Varför vill du gå den här utbildningen?
För att utvecklas till en bättre ledare/individ.

Vad vill du få ut av utbildningen?
För att utvecklas till en bättre ledare/individ.