Spelarbesök

Spelarbesök

När fler vuxna finns till hands för barnen bidrar det till en tryggare och lugnare skolmiljö. Likaså när externa aktörer kan komma till skolan och bekräfta det som pedagogerna arbetar med varje dag för att elever ska klara sin skola, vara aktiva och röra på sig, äta bra och bidra till ett gott klimat på skolan.

Därför kompletterar En bra start skolor och fritidsverksamheter i Gävle med vuxna förebilder på olika sätt. Brynäs IF:s herrlag träffar elever varje vecka i fritidsverksamheterna på  Lillhagsskolan, Lilla Sätraskolan, Sörbyskolan, Staffansskolan och Ludvigsbergsskolan. Vid spelarbesöken uppmuntras eleverna till läxläsning, rörelse och fysisk aktivitet på skolområdet och spelarna finns där för vardagliga samtal med barnen.