Vi gör det i år igen – dags för Barnkonventionens dag 2016

Även i år blir det en Barnkonventionens dag i Gavlerinken Arena.

Förra året på Barnkonventionens dag var 197 klasser och över 4 000 barn på plats i arenan. Det var en galen happening; det var trångt, samtidigt både härligt och häftigt och dagen kröntes av ett gemensamt världsrekord i matematik med Guiness World of record på plats. Men, En bra start arrangerar inte enbart Barnkonventionens dag för att ge elever i Gävle en rolig dag. Det finns ett annat syfte bakom.
– Vårt övergripande mål i En bra start är att öka kunskapen om barn och ungas rättigheter utifrån Barnkonventionen och bidra till att den efterlevs, säger Maria Sundman, verksamhetsledare i En bra start.  En del för att göra det är att ordna detta mega-event tillsammans med Gävles elever för att fira och uppmärksamma deras rättigheter.

Ett årligt arrangemang för skolan
Det kunde ha stannat där med en upplevelse som skolor och elever fick vara med på en enda gång. Ett satt världsrekord och en häftig dag i Gavlerinken. Men, så blir det inte. Istället har En bra start tillsammans med Gävles rektorer bestämt att Barnkonventionens dag ska bli ett årligt arrangemang för Gävles skolor.
– För att nå vårt mål så måste vi vara både uthålliga och långsiktiga, säger Maria Sundman. Det räcker inte att göra enstaka aktiviteter och event för att verkligen öka kunskapen, utan det här måste vi arbeta med kontinuerligt. Därför har vi tillsammans med rektorerna i Gävle beslutat att det är ett årligt arrangemang vi gör för eleverna i Gävle.

Skolan är i högsta grad närvarande i arbetet med och kring Barnkonventionens dag vilket är en förutsättning för att arbetet ska bli bra. En bra start har därför ett nära samarbete med skolan.
– Samarbetet med skolan är helt avgörande. Vi gör inte det här för vår skull, utan för barnens och skolans. Vi vill bidra på ett sätt som lyfter och bekräftar det skolan redan arbetar med. För att veta vad och hur vi då ska göra det på bästa sätt är ett nära samarbete med skolan ett måste. De ger oss input och kan styra och utvärdera de idéer och lösningar vi tar fram. Det är ovärderligt för oss, säger Maria Sundman.



Nytt utvecklat koncept i år
Efter utvärderingen av förra årets Barnkonventionens dag bestämde En bra start tillsammans med skolan att utveckla konceptet ytterligare. Det var viktigt att få in något som skolan kunde arbete med i klassrummet. Därför har skolan i år fått ett uppdrag, och resultatet av uppdraget kommer att redovisas på Barnkonventionens dag.
– Förutom att göra ett riktigt roligt event och fira tillsammans med alla barn, vill vi bidra till att lyfta barnkonventionen och ämnet matematik även i klassrummen. Därför har vi inför årets Barnkonventionens dag utökat konceptet genom att ge klasserna i åk 4-6 ett uppdrag att utföra innan de kommer till Gavlerinken den 15 november. Uppdraget innebär att eleverna bland annat får utforska sina egna och vuxnas kunskaper om barns rättigheter och göra olika matematiska beräkningar kopplade till vad deras utforskning visar.

En viktig del i barnkonventionen handlar om barns rätt till både delaktighet och yttrandefrihet. Därför har i år projektgruppen kompletterats med en referensgrupp. Referensgruppen består av 19 elever från åk 5 från olika skolor i kommunen. Elever som alla var på plats på förra årets dag.
– Naturligtvis vill vi ha in barnens synpunkter på hur vi sätter upp Barnkonventionens dag så att den blir rolig och inspirerande för dem. Artikel 12 i Barnkonventionen (Åsiktsfrihet och rätten att bli hörd) innebär också att vi ska låta barnen säga sitt och lyssna på dem. Delaktigheten från barnen är viktig för oss.

Förra året var det över 4 000 barn från åk 3 till åk 6 på plats i arenan. I år är det bara åk 5 och åk 6 och därmed ungefär hälften antal barn. Varför har ni valt att minska antalet elever på plats?
– Förra året skulle barnen i Gävle få slå ett världsrekord i matematik – vilket de ju också gjorde, säger Maria Sundman. Hur kul som helst! För att kunna göra det behövde vi ha alla elever i åk 3-6 på plats. Det blev en stor utmaning att hantera. Både att få hit alla barn med buss, vilket är ett otroligt logistikpussel, och att ha så många individer samtidigt i våra arenagångar. Utvärderingarna kunde också bekräfta det. Därför tog vi inför årets, och kommande års barnkonventionens dag, beslutet att vi bjuder in åk 5-6. Det gör att vi nu kommer att ha ungefär hälften så många på plats som förra året. Det skapar möjligheter att göra upplevelsen bättre för alla.

Samarbete med Mattecentrum och UNICEF
Barnkonventionens dag genomförs av En bra start, men inte helt på egen hand. Med i arbetet kring Barnkonventionens dag finns också UNICEF och Mattecentrum. Vad betyder det att ha med sig dem som samarbetspartners i det här arbetet?
– Både UNICEF och Mattecentrum är kompetens för oss. UNICEF är experter på barns rättigheter, Mattecentrum på matematik. Båda organisationerna är dessutom otroligt kreativa och duktiga när det gäller att hitta roliga sätt att arbeta med de här viktiga frågorna samtidigt som barnen får lära sig massor. Vi är inte så dåliga på det själva heller, men det är en enorm styrka för oss att ha med oss både UNICEF och Mattecentrum i arbetet, säger Maria Sundman.

Vad hoppas En bra start att arbetet med Barnkonventionens dag ska resultera i?
– För det första hoppas jag att barnen får uppleva en sjukt rolig dag, säger Maria Sundman. En dag som de kan förknippa med deras rättigheter och ämnet matematik på ett positivt sätt. På lång sikt hoppas jag att det gör att fler barn och vuxna känner till barns rättigheter och att barns rättigheter tillgodoses ännu bättre. Att barnen själva känner möjlighet att påverka sina liv, och att de får med sig kunskaper som gör att de klarar skola och liv på ett bättre sätt.