Utbildning i världsrekord-matte

Ett direkt resultat från förra årets Barnkonventionens dag är att 20 lärare från Gävle kommuns skolor nu har fått en utbildning i Singaporemetoden.

Under barnkonventionens dag i Gavlerinken i november 2015 slog En bra start tillsammans med Mattecentrum och över 4 000 elever ett nytt världsrekord i världens största mattelektion. Eleverna kom från Gävle kommuns skolor från åk 3 till åk 6. Men, hur håller man en gemensam mattelektion med elever från olika stadier med olika nivå på sina mattekunskaper?  Jo, genom att använda sig av en speciell pedagogik som heter Singapore Math eller Singaporemetoden som den heter på svenska.

Som ett direkt resultat av Barnkonventionens dag har det nu hållits två utbildningstillfällen i Singaporemetoden för 20 lärare från Gävle kommun.

– Många av oss som jobbar inom utbildning Gävle hade inte någon större kunskap om vad Singaporemetoden var förrän vi kom i kontakt med det under Barnkonventionens dag förra året, säger Hans Stockselius, ansvarig för Sätra rektorsområde. Vi fick lite blodad tand och ville gärna veta mer om metoden, och i förlängningen sprida den vidare.  I våras skickade vi ut en förfrågan om att delta i en fortbildning till samtliga åtta rektorsområden i Gävle kommun.

Förfrågan resulterade i att 20 lärare haft två utbildningstillfällen där de fått möjlighet att fördjupa sig i Singaporemetoden. Den första dagen hölls i maj, och den andra i september. Utbildningsdagarna hölls på plats i Gavlerinken för att behålla lite av atmosfären från världsrekordet på Barnkonventionens dag. Vad är det då egentligen som är så speciellt med Singaporemetoden? Hans Stockselius berättar varför.

– Det var egentligen två saker. Det första var att med Singaporemetoden kan man lägga en tydlig och trygg grund av matematik-kunskaper för varje elev. Man jobbar med grunderna väldigt systematiskt och tar inte så stora steg. Istället befäster man kunskaperna ordentligt för att ha en bra grund att stå på när man kommer upp på högre nivåer.

– Det andra är att vi under en tid har gjort flera åtgärder gällande matematiken ute på skolorna utan att se några synbara resultat. Det är dags att vi provar något annat. Det finns många lärare som arbetar på liknande sätt idag, men nu vill vi ta ett samlat grepp och göra en ordentlig ansats och tydligt visa för eleverna hur vi ska jobba.

Singaporemetoden riktar sig främst till elever på lågstadiet, men passar också bra för äldre barn som inte har fått med sig de kunskaper som behövs för matematiken på högstadiet, gymnasiet och senare även högskola.

– Vi har sett att många elever inte har grunderna när de kommer upp på högstadiet och Singaporemetoden skulle kunna vara ett verktyg för oss i det arbetet, säger Hans Stockselius.

Vad är det som är så speciellt med just Singaporemetoden?

– I Singaporemetoden jobbar man mycket med att prata matte och arbeta kring olika problemlösningar. Först på egen hand, sedan i grupp. Det finns ingen gräns för hur många man kan vara i gruppen, det såg vi ju i november när vi slog världsrekord. Det finns också olika hjälpmedel som gör det hela väldigt tydligt och skapar en större trygghet för eleverna. Det viktiga är att man inte får stressa och gå vidare utan att kunskapen finns där.

Barnkonventionens dag med en världsrekord-lektion i Singaporemetoden var alltså startskottet för den vidareutbildning som nu genomförts i Gävle kommun. Hans Stockselius var så klart på plats under dagen.

– Det var väldigt roligt att delta på Barnkonventionens dag och eleverna tyckte också att det var häftigt att sätta ett världsrekord, säger Hans Stockselius. Många pedagoger tyckte också att det kändes bra att få en ny modell att jobba med. Det är många som brottas med det faktum att resultaten inte förbättras, och den här dagen fick de ett rejält verktyg att arbeta med.

Ett verktyg som nu en grupp lärare från kommunen fått möjlighet att fördjupa sig kring med de två fortbildningsdagarna.

– Som det är nu tappar vi för många inom matematiken för att det blir alldeles för jobbigt, tråkigt och rent ut sagt pest för många elever när de inte förstår vad de gör. Med den här metoden hoppas vi kunna fånga upp dessa elever och få med alla till de högre nivåer, säger Hans Stockselius.

Responsen från de lärare som deltagit på utbildningen har varit mycket positiv. En av de lärare som varit med på utbildningen var Marie Bölenius, lärare från Hemlingby Skola.

– Vi använder redan idag praktiska verktyg för inlärning, men den här metoden är mycket konkret och tydlig på ett sätt som passar alla barn. Det känns jättebra, säger Marie som nu tillsammans med sina utbildade kollegor ska agera ambassadörer och inspiratörer för att sprida Singaporemetoden till sina kollegor inom Gävle Kommun.