Tillsammans sänker vi ungdomsarbetslösheten

Ungdomsarbetslösheten i Gävleborg sjunker. Men den är fortfarande högst i Sverige.

Över 3 000 ungdomar (18-24 år) är idag inskrivna hos Arbetsförmedlingen som arbetslösa. Det ska Brynäs IF:s sociala verksamhet, En bra start, nu vara med och förändra genom praktikplatser.

– En praktikplats ger ungdomar värdefull erfarenhet och en första rad på sitt CV som de tar med sig vidare i livet. Praktikplatsen förflyttar ungdomar från ett liv utanför arbetslivet till en gemenskap på en arbetsplats, säger Johan Cahling, vice klubbdirektör i Brynäs IF. Den kan också leda till studier, oväntade yrkesval eller bara en större tro på sig själv och sin framtid. Att ta emot en arbetslös ungdom på en praktikplats är verkligen att göra en samhällsinsats.

Brynäs IF arbetar just nu med en kraftsamling under namnet "Vägen in"  för att sänka ungdomsarbetslösheten. Ett långsiktigt arbete där Brynäs IF kommer att engagera föreningens företagspartners och deras nätverk av företag.

– Vi har 450 företag som partners till Brynäs IF. Och dessa företag har i sin tur tusentals och åter tusentals av företag i sina nätverk. Tänk tanken att varje företag tar emot en praktikant per år. Målet är att få med många företag på den här resan så att vi kan vara med och sänka ungdomsarbetslösheten rejält. Och vi kommer att vara uthålliga och konsekventa i det här arbetet.

Arbetsförmedlingen presenterade häromdagen att ungdomsarbetslösheten sjunker i Gävleborg. Samtidigt är dom tydliga med att det behövs mer kraft för att minska den ytterligare. Anna-Karin Hainsworth, sektionschef på Arbetsförmedlingen i Gävle:

– Alla krafter som finns på arbetsmarknaden behöver bidra för att ungdomarna ska få en chans att komma ut i arbetslivet. Brynäs IF och de företag som i dag utgör plattformen i En bra start är alla starka varumärken vilket gör dem till en attraktiv grupp för regionens ungdomar och som förhoppningsvis kan locka fler arbetsgivare med på tåget. Vi tror att det här arbetet kommer att bidra till att förbättra för ungdomar i vår region på lång sikt.

Ett av företagen som deltagit från start är Brynäs IF:s huvudpartner, Länsförsäkringar Gävleborg. Nu ökar även dom kraften. Magnus Bigenius, HR-chef på LF Gävleborg förtydligar:

– Vi vill vara en starkt bidragande orsak till att ungdomsarbetslösheten i vår region sänks rejält genom vårt gemensamma arbete i En bra start. Dels kommer vi själva att fortsätta ta emot arbetslösa ungdomar på praktik, och dels kommer vi att både utmana och inspirera företag i vårt regionala nätverk att göra likadant. Vi kommer att vara både långsiktiga och konsekventa i det här arbetet och är helt övertygade om att vi tillsammans kan bidra starkt till att många ungdomar kommer in från sitt utanförskap.

Vill även du vara med och sänka arbetslösheten?
Läs mer här om hur du kan vara en del av Vägen In


Klicka här >>>