Från världsrekord till utbildade ambassadörer

Allt började på Barnkonventionens dag 2015 då 4000 barn från Gävles skolor satte New Guiness World Records i matematik i Gavlerinken Arena. Nu sprids den pedagogiska metoden som användes vid rekordlektionen i Gävle kommuns skolor.

I november förra året samlades 4000 barn i Gavlerinken Arena för att fira och uppmärksamma sina rättigheter, på första upplagan av En bra starts Barnkonventionens dag. Under dagen slog även barnen världsrekord i matematik. Vid världsrekordlektionen användes den s.k. Singaporemetoden som bygger på att skapa lust att lära på ett lekfullt sätt med hjälp av konkreta uppgifter som hjälper eleven att visualisera och förstå vad man gör. 

Utöver att Singaporemetoden gick hem hos barnen väckte den också stor nyfikenhet bland Gävles rektorer och lärare som deltog vid världsrekordstillfället. Det har nu lett till att 20 lärare från Gävle Kommun, genomfört två utbildningsdagar i Singaporemetoden. Tisdagen den 20 september genomfördes dag två i Gavlerinken Arena. 

Hans Stockselius, rektor på Sätra rektorsområde och den som samordnat utbildningen, kommenterar metoden:
- Jag fastnade speciellt för metodens fokus på att skapa en förståelse för matematikens grunder på ett tidigt stadium. Likaså metodens visuella och taktila verktyg, som ger fler barn möjlighet att ta till sig kunskapen om matematik.

Marie Bölenius, lärare från Hemlingby Skola är en av de 20 lärarna som nu genomgått utbildningen:
-Vi använder redan idag  praktiska verktyg för inlärning, men den här metoden är mycket konkret och tydlig på ett sätt som passar alla barn. Det känns jättebra, säger Marie som nu tillsammans med sina utbildade kollegor ska agera ambassadörer och inspiratörer för att sprida singaporemetoden till sina kollegor inom Gävle Kommun.

En bra start kommer att fortsätta att arbeta med ämnet matematik som en del av Barnkonventionens Dag och utvecklar det i nära samarbete med Gävle Kommuns rektorer och skolor.

-Vi är otroligt glada över att den metod som vi använde vid världsrekordet inspirerade lärare som nu lär sig mer och vill föra den vidare. Det kommer att få positiva effekter för Gävles elever och deras utveckling och glädje kring ämnet matematik, säger Maria Sundman, verksamhetsansvarig En bra start.

Pia Agardh och Josefine Rejler på Admera Education höll i de två utbildningsdagarna. Ni som vill veta mer om singaporemetoden kan vända er till deras hemsida; www.singaporematte.se