Samarbete för framtida företagare

En bra start och Ung Företagsamhet skrev i våras ett treårigt samarbetsavtal, där de bland annat ska jobba för att stärka UF Alumni Gävleborg. Samarbetet går ut på att skapa naturliga mötesplatser mellan Brynäs IF:s nätverk och Ung Företagsamhet och stötta blivande företagare.


Ung Företagsamhet har funnits i Sverige sedan 80-talet och sedan 1992 har de varit verksamma i Gävleborg. Idag är Ung Företagsamhet Gävleborg bäst i Sverige på UF-företagande och det vill de fortsätta vara. Vi har pratat med Hanna Löwenborg, regionchef Ung Företagsamhet Gävleborg om samarbetet med En bra start och vad som händer i framtiden. 

Ung Företagsamhet är en stark kraft inom UF-företagande i hela landet. Kan du berätta vad ni gör?
– Vi arbetar med att få unga att tro på sin egen företagsamhet. Via vår processutbildning på gymnasiet, UF-företagande, får du testa på att starta, driva och avveckla ett företag under ett år. Där lär du dig bland annat att utveckla och ta ansvar för ditt företag, arbeta i team och sätta upp egna mål och det ger väldigt mycket till dig själv som individ.

Varför behöver ni finnas?
– För att få möjligheten att testa på att skapa ett driv hos dig själv. Det har man kunnat konstatera att det ger mycket förmåner längre fram i livet. De som har drivit UF-företag i gymnasiet har färre arbetslöshetsdagar, och ungefär 24 procent av dessa startar eget företag inom en tioårs-period. Man kan också se att det är större andel som studerar vidare efter gymnasiet, och de som har arbete har i genomsnitt högre lön och är i ledande positioner.

Nu har ni och En bra start ingått ett treårigt samarbete. Hur kom ni fram till detta?
– Vi träffades för att diskutera om vi hade några gemensamma trådar, vilket vi ganska snabbt kom fram till att vi hade. Vi sitter på ett Alumni-nätverk med väldigt drivna ungdomar som vill komma ut i arbete och Brynäs IF har ett enormt stort nätverk bland företag. Vi tror absolut att vi kan få bra utdelning av samarbetet.

Hur kommer samarbetet se ut rent konkret?
– Bland annat har vi en planerad aktivitet i höst som heter Ledare för en dag. Det kommer att vara en aktivitet där ett antal av våra Alumni-medlemmar kommer att följa ledare i chefspositioner under en dag. Detta är för att ungdomarna dels ska få en kontakt, men också en insikt i hur det är att vara chef eller ledare. Förhoppningen är att det ska leda till något mer senare, kanske ett mentorskap eller t.o.m. en anställning. Vi har inte genomfört denna aktivitet tidigare i Gävleborg, så det här ser jag verkligen fram emot.
– Vi kommer också skapa aktiviteter på våra studieorter i samband med en eller flera av Brynäs bortamatcher under säsongen.

Vad har ni för visioner med samarbetet i framtiden?
– Vi vill att vårt Alumni-nätverk ska växa och att det ska vara ett starkt nätverk både lokalt men också ute i våra studieorter. Genom samarbetet kommer vi att kunna utöka våra respektive nätverk och nå både fler ungdomar, och fler företag och nätverk i vår region.
– Jag ser verkligen fram emot hösten då det blir lite mer action kring de saker som vi har planerat tillsammans med En bra start. Det ska bli otroligt spännande.

Läs mer om samarbetet här..