Räkna med Gävles elever

Onsdagen den 18 november arrangerar En bra start, Barnkonventionens dag i Gavlerinken Arena. Dagen genomförs för att uppmärksamma alla barns rätt till utbildning, lek, vila och fritid, och samtidigt kommer ett världsrekord i matematik att sättas.

– Det är otroligt kul att på hemmaplan få sätta barns rättigheter och matematik på världskartan tillsammans med elever från Gävle kommun och fantastiska Mattecentrum. Det här är startskottet på ett långsiktigt arbete med Gävles skolor för att öka kunskapen om barns rättigheter och Barnkonventionen, säger Johan Cahling, vice klubbdirektör i Brynäs IF och verksamhetsansvarig i En bra start.

Över 4 000 elever mellan åk 3 och åk 6 i Gävle kommun kommer att komma till Gavlerinken för att delta. Beppe Singer, programledare på Hjärnkontoret kommer att vara dagens värd och en hel del överraskningar för barnen kan utlovas.

När så många barn är samlade i arenan samtidigt kommer det dessutom att göras ett världsrekordförsök i matematik där en lärare kommer att hålla i en matematiklektion för de 4 000 eleverna. Förhoppningsvis kommer Gävle att genomföra den största mattelektion som någonsin genomförts och därmed sätta världsrekord.
– Världsrekordet genomförs för att lyfta barnkonventionen, och speciellt artikel 28 – barns rätt till utbildning. Vi vill dessutom genom världsrekordet också göra fler elever intresserade av matte, säger Karolina Lisslö, generalsekreterare på Mattecentrum.

Det nuvarande världsrekordet i matematik innehas av Super Bimbel GSC i Indonesien där 2 905 elever deltog i vad som då var världens största matematiklektion. Mattecentrum som är En bra starts samarbetspartner tror att världsrekordet kommer att slås.
– Vi tror oss ha goda förutsättningar att slå det nuvarande rekordet, säger Karolina Lisslö. Nu tar vi ett steg mot att bli världsbäst – vi ska slå världsrekord i matematik.

GUINNESS WORLD RECORDS kommer att ha domaren Jack Brockbank på plats i Gavlerinken för att övervaka världsrekordförsöket.

Världsrekordförsöket i matematik är förstås ett roligt inslag under dagen, men precis som Karolina Lisslö säger genomförs det för att uppmärksamma barnkonventionens artikel 28 – alla barns rätt till utbildning, samt för att sätta en positiv prägel på matematikkunskapens vikt för Sverige.
– I Sverige har inte alla elever samma förutsättningar att klara kunskapsmålen i skolan. Alla har inte föräldrar eller vänner som har tid eller kunskap att hjälpa till med studierna, alla har heller inte råd eller lust att betala för hjälp. Vi vill ge alla barn och unga lika förutsättningar att nå sin fulla potential inom ämnet och ha kul längs vägen.

Läs mer om världsrekordförsöket på Mattecentrums hemsida.

 

När: Onsdag 18 november ca kl. 9-14
Världsrekordförsöket sker 11.30
Var: Gavlerinken Arena

 

Kort om Mattecentrum

Mattecentrum är en ideell förening som ger gratis hjälp i matematik till Sveriges barn och unga. Föreningen driver räknestugor i 28 städer över hela Sverige och via internet på www.matteboken.se. Över 250 000 elever använder sig av Mattecentrums varje månad. Mattecentrums huvudsponsorer är ABB, Danske Bank, NCC och PwC.

 

Kort om En bra start
En bra start är en verksamhet inom Brynäs IF. Verksamheten bidrar till att fler barn får rätt till utbildning, lek, vila och fritid genom att komplettera skolmiljön, stärka eldsjälar och ledare samt genom att ge alla barn möjlighet att delta i kreativa och meningsfulla aktiviteter på deras hemmaplan. En bra start bidrar även till att fler ungdomar kommer ut i praktik och på sikt bidra till att det får en anställning, börjar studera eller startar egna företag. En bra start tar avstamp i FN:s barnkonvention, och görs tillsammans med UNICEF och Brynäs IF:s starka partners och i samverkan med många andra goda krafter och föreningar. Arbetet bedrivs lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.