Rapport från En Bra Starts regionsträff i Hudiksvall

Lördagen den 27 augusti, i samband med träningsmatchen mellan Brynäs-Leksand i Hudiksvall samlades även det regionala föreningsnätverket i En Bra Start för en workshop om att utveckla sin verksamhet.Nätverkets syfte är att föreningarna genom långsiktig samverkan med kommun och företag ska utveckla sin samhällsnytta med målet att bli hållbara samhällskrafter.
Brynäs IF vice klubbdirektör Johan Cahling kommenterar lördagens möte:

-Det pågår alltid en minst lika viktigt match vid sidan av isen, lördagens möte handlade bland annat om att byta idéer om hur vi kan hjälpa varandra för att bli starka samhällskrafter. I många fall gör kommunen lite, föreningen gör lite, företagen gör lite, tillsammans kan vi göra mycket mer. Ett exempel är att vi hjälper till att knyta samman ungdomar och företag för att skapa praktiktillfällen. Vi försöker fördela mötena mellan föreningarna i de regionala nätverket så vi också får se och ta del av varandras verksamheter. Vi kommer ha ungefär 4 möten per år. Nästa gång vi samlas allihopa blir i Bollnäs i november.