Ledare och unga i samverkan - frukten av ett samarbete mellan En bra start, Ung Företagsamhet och Nätverk1

Under dagarna 7-8 oktober arrangerade UF Alumni i samarbete med En bra start och Nätverk1 Ledare för en dag, där UF-alumner fick möjlighet att lära sig mer om ledarskap och även följa med en ledare under en arbetsdag.
– Vi är väldigt nöjda med de här dagarna. Och det vi har gjort väldigt unikt här i Gävleborg är att vi har arrangerat Ledare för en dag för många fler. Vi har tagit tio ledare och tio alumner. I de andra länen har man kört med kanske tre stycken, men vi vill att så många som möjligt ska få testa på det här, berättar Hanna Eriksson, projektledare på Ung Företagsamhet i Gävleborg.

En bra start inledde för en tid sedan ett samarbete med Ung Företagsamhet. Ung Företagsamhet arbetar med entreprenörskap i skolan, men har också ett nätverk för de som tidigare drivit UF-företag – UF Alumni. I samarbetet mellan En bra start och Ung Företagsamhet är det just UF Alumni som ligger i fokus, och syftet med samarbetet är att tillsammans stärka möjligheterna för unga i regionen att starta företag och bli mer företagsamma.
– Tillsammans är vi starka, ingen är ensam stark, säger Hanna Engström Löwenborg, regionchef på Ung Företagsamhet i Gävleborg. Tillsammans med Brynäs och En bra starts nätverk stärker vi upp den här alumniverksamheten och hittar nya sätt att nätverka. Vi skapar erfarenhetsutbyte mellan våra alumner och nätverkets samarbetspartners.

En stor bidragande orsak till att Ledare för en dag blev så lyckat för alla inblandade är kraften i Nätverk1. Nätverk1 består av partners till Brynäs IF som också är några av regionens starkaste bolag. Med utgångspunkt i varumärket Brynäs IF ska Nätverk1 utveckla regionen till att bli ännu attraktivare för medborgare och näringsliv. För En bra start och Ung Företagsamhet har Nätverk1 varit ett kraftfullt verktyg för att få Ledare för en dag så lyckat som det faktiskt blev, och Hanna Eriksson är märkbart nöjd med projektet.
– När jag blev anställd i februari så fick jag höra att jag skulle anordna Ledare för en dag. Jag hade ingen aning om vad det skulle bli. Men det klarnade ju mer och mer vi började arbeta med det här, vi fick kontakt med Brynäs och deras samarbetspartners, våra samarbetspartners och inte minst med de drivna ungdomarna – det har bara klickat jättebra.

Sabina Söderberg drev UF-företaget Modlybox UF, men det är inget som hon arbetar vidare med idag. Hon är istället väldigt intresserad av beteendevetenskap, och berättar att hon gärna vill plugga det i framtiden. Den ledare som Sabina följde med under dagen var Calle Söderberg, bankchef på Länsförsäkringar.
– Man fick prova på hur en funktionell arbetsplats fungerar. Och trots att de har ett nytt kontor, ny struktur och ett nytt arbetssätt så har de full koll på allting. De har väldigt bra kommunikation mellan varandra, vilket jag uppfattat från många här idag är jätteviktigt.

Calle Söderberg anser att det är väldigt viktigt för företag att ta sitt ansvar för att bidra till regionen, och för att hjälpa unga in i arbetslivet.
– Det är viktigt att unga får en bra bild av att jobba och verka här i Gävleborgs län, att man inte får bilden av att man måste flytta iväg för att få en bra arbetsplats.

Per Eriksson, ansvarig för skolkontakter och praktik på BillerudKorsnäs, är en av de ledare som hade en UF-alumn med sig under dagen. Han anser att samarbetet mellan En bra start och Ung Företagsamhet kan öppna många dörrar för unga, och optimera deras chanser att så småningom ta sig ut i arbetslivet på ett bra sätt. Han arbetar själv med olika program för att sätta arbetslösa ungdomar i sysselsättning. Ledare för en dag var ett lyckat projekt enligt Per, och han poängterar vikten av sådana initiativ – både för ungdomar och för företag.
– Alla kontakter unga har med näringslivet är, som jag brukar kalla det, ett skyltfönster. De har världens chans att göra reklam för sig själv, säger Per. Jag var dessutom lite nervös själv inför mötet med Emma. Det är en sak att stå i två timmar och prata om företaget eller ta emot en besökare, men nu blev det sju ganska intensiva timmar. Men det har varit jättetrevligt, och det har varit berikande även för mig.

Hanna Eriksson är väldigt nöjd med hur dagen genomförts, och hon ser positivt på det samarbetet som Brynäs IF, En bra start och Ung Företagsamhet inlett. Redan nu finns det en del aktiviteter som Ung Företagsamhet och En bra start ska göra tillsammans. Exempelvis väntar en resa upp till Luleå för att träffa studenter som tidigare drivit UF-företag i Gävleborg. Syftet med den träffen är att arbeta för att dessa studenter ser potentialen i att återvända till Gävleborg och det arbetsklimat som finns här. Just projektet Ledare för en dag har hon dessutom stora visioner för.
– Vi vill att Ledare för en dag ska växa. Vi har en tanke om att göra det större, och kunna arrangera det på fler ställen. Men vi får se, vi ska utvärdera hur det här har gått. Men känslan just nu är att det har gått väldigt bra, och att det finns stor potential för att det här ska växa.

Johan Cahling är vice klubbdirektör i Brynäs IF. Även han var en av ledarna och hade UF-alumnen Pontus Karsbo med sig under dagen. Precis som Hanna och Hanna på Ung Företagsamhet är Johan Cahling å En bra starts vägnar väldigt nöjd med samarbetet.
– Samarbetet med Ung Företagsamhet är en viktig del av En bra start. Tillsammans ska vi skapa både mötesplatser och aktiviteter som ska stimulera fler unga i Gävleborg att starta företag i vår region. I det arbetet är vårt nya affärsnätverk, Nätverk1, med Brynäs IF:s största partners såsom Länsförsäkringar, BillerudKorsnäs, Gevalia och Gävle Energi samt andra viktiga aktörer som exempelvis Clockwork, Högskolan och Sandvikenhus viktiga och positiva krafter.