Tillsammans är vi en kraft att räkna med i regionen

För andra gången samlade En bra start idrottsföreningar från hela Gävleborg för att föra dialog och tillsammans arbeta fram nya kreativa lösningar för hur vi som föreningar kan bli en ännu starkare och hållbar samhällskraft.

 

Genom att tillsammans arbeta med frågor som hur vi på bästa sätt kan lyfta samhällsvärdet av det vi gör i våra föreningar och hur vi kan utveckla sättet vi paketerar det vi gör rent affärsmässigt, skapar vi en bättre balans i våra föreningar.   

Syftet med dessa träffar är att vara en regional idrottslig katalysator för samhällsnytta genom att varje förening i sin tur axlar rollen som katalysator i sin egen kommun. 

"Vi tror verkligen på att hjälpa varandra att utvecklas, att bli ett lag för att skapa samhällsnytta i regionen tillsammans med våra kommuner och näringsliv. På det sättet kommer vi att bidra till att fler barn och unga i vår region får en aktiv fritid, mår bättre och utvecklas" Johan Cahling, vice klubbdirektör Brynäs IF 

Nästa träff sker i Hudiksvall den 27 augusti.