Från kvällens föreläsning med UNICEF Sverige

Brynäs IF sociala verksamhet En Bra Start stod ikväll värd tillsammans med UNICEF Sverige som gav föreläsningen Handbok för idrottsledare. På plats i Gavlerinken Arena var föreläsarna Cecilia Åhl och Mikael Blixt från UNICEF Sverige.

Brynäs IF sociala verksamhet En Bra Start stod ikväll värd tillsammans med UNICEF Sverige som gav föreläsningen Handbok för idrottsledare. På plats i Gavlerinken Arena var föreläsarna Cecilia Åhl och Mikael Blixt från UNICEF Sverige.

UNICEF Sverige vill bidra till att öka kunskapen och stärka efterlevnaden av barnkonventionen i den svenska föreningsidrotten. Handboken fokuserar särskilt på barnkonventionens fyra grundprinciper; barns lika värde, barnets bästa, barns rätt till liv och utveckling samt barns rätt att uttrycka sin åsikt och få den respekterad.

För att öka kunskapen och efterlevnaden av barnkonventionen inom svensk föreningsidrott har UNICEF Sverige tagit fram boken ”Barnkonventionen och föreningsidrotten – en handbok för idrottsledare”. Boken är framtagen för att inspirera fler idrottsledare till att diskutera och skapa en verksamhet som är trygg och bra för barn. Boken är skriven av idrottsforskarna Susanna Hedenborg och Johan R Norberg.

Ett 30-tal anmälda personer från föreningar, socialtjänsten och partnerföretag eller organisationer som på olika sätt arbetar med barn och unga, var på plats under föreläsningen i Gavlerinken Arena.

I föreläsningen presenterades handfasta tips om hur idrottsledare kan göra i sin egen förening för att främja barnens rätt. Det kan till exempel handla om hur ledare kan samtala med barn, göra barn delaktiga samt hur du som ledare upptäcker och hanterar oro för ett barn.


Här kan du ladda ner Handbok för idrottsledare >>>