Examen för Ledarskapsakademin

Torsdagen den 19 maj var det dags för vårens deltagare i Ledarskapsakademin att examineras. Det gjordes i samband med att Gefle IF tog emot Örebro SK på Gavlevallen under torsdagskvällen.Varje år får 24 ideella ledare i regionen möjlighet att utveckla sina kunskaper i ledarskap inom En bra starts Ledarskapsakademi. Ledarskapsutbildningen genomförs två gånger per år, och vid varje utbildning deltar tolv personer vid tolv tillfällen för att ta del av flera föreläsningar. Diskussioner och utbyte av erfarenheter mellan deltagarna är också en viktig del av utbildningen. Mellan mars- och maj månad i år samlades årets första grupp att fördjupa sig kring, och stärka sitt ledarskap.


Deltagare i vårens Ledarskapsakademi är Camilla Fröjdman Ahltin från Gefle IF Friidrott, Markus Andersson från Brynäs IF ungdom, Joel Egebrand Wisting från Gefle IF Friidrott, Moa Jidåker från Unga Örnar, Oliwer Lindgren från GGIK, Petri Kaunisto från IK Huge, Mattias Hagström från Sandviken Hockey, Ebba Ferm från Ockelbo Basket, Amilcar Hernandez från Helges IF, Daniel Westergren från Skutskärs IBK och Ruthie Andersson från Swedpinary Society förening.

- De 12 utvalda har visat på ett stort engagemang i reflektioner och diskussioner och det har varit fantastiskt att se hur de som grupp utvecklats längs resans gång, säger Maria Sundman, verksamhetsansvarig En bra start. Flera kontakter har knutits mellan deltagarna och det är ju ett av syftena för oss – att skapa ett nätverk av föreningsledare. Att så här i slutet av utbildningen få höra att deltagarna verkligen kan koppla det de lärt sig under föreläsningarna till deras vardag, känns fantastiskt. Då har vi lyckats!

Under den gångna vårterminen har deltagarna fått ta del av ta del av flera föreläsningar, ämnen som berörts är Dolda utmaningar i Ledarskapet –att leda barn med särskilda behov med Måns Lööf), Normer som utmanar och begränsar –medvetet ledarskap med Kajsa Svaleryd, drogförebyggande arbetemed Nanny Hörnqvist och Barns rättigheter –Barnkonventionen med Cecilia Åhl från UNICEF. Utöver dessa föreläsningar har Madeleine Geholm från PBM, samarbetspartner till En bra start och Ledarskapsakademin, varit på plats vid sex tillfällen för att föreläsa om ledarskap med olika inriktningar. Ämnen som berörts är Att leda mot mål, kommunikation och beteende, feedback och konflikthantering, drivkrafter och personlighet och styrmodeller och ledarstilar

Utöver de gästföreläsningar som varit har En bra start haft en nätverksträff där gruppen fått diskutera ämnen som föräldrar – en tillgång eller ett problem. 

”Jag kan inte välja ut något speciellt, allt har varit väldigt givande och gett mig mycket”
- Ruthie Andersson, 
Swedpinary Society förening.

Med olika erfarenheter i ryggsäcken har de kunnat ta del av varandras upplevelser i flera härliga diskussioner för att ta med sig i sitt fortsatta ledarskap. Många nämner Måns Lööfs föreläsning som bland annat handlade om diagnosen ADHD som en viktig kunskap de tar med sig både i privat-, arbets- och föreningslivet. Det är också många som uppskattar möjligheten att få träffa andra ledare för att diskutera tidigare upplevelser för att sedan ta med sig för att utveckla sitt eget ledarskap. 

 
”Jag har en systerson som har diagnosen ADHD och efter den föreläsningen förstår jag honom på ett helt annat sätt.”
- Amilcar Hernandez, Helges IF.

- I mitt arbete i skolan har jag många elever med ADHD och efter den föreläsningen sa jag till min chef att vi borde låta honom komma till vår skola. Det är en föreläsning alla som arbetar med barn och ungdomar borde höra”
- Ebba Ferm, Ockelbo Basket

Detta är den fjärde gruppen ledare som examinerats från Ledarskapsakademin. Precis som tidigare deltagare kommer de nu ingå i det gemensamma nätverket för tidigare deltagare i ledarskapsakademin, där ges möjligheten att fortsätta lära utav varandra även i framtiden. I oktober är det dags för tolv nya personer att inleda sin utbildning och ansökan kan skickas in från och med september. 
- Vi hade många sökanden till vårens ledarskapsutbildning, och till höstens omgång skulle vi gärna se att fler föreningsledare utanför idrottens värld söker till utbildningen. Ledarskapet i sig har ju samma grund vare sig du är ledare i en idrottsförening, en teaterförening eller i ett företag. Ju fler olika erfarenheter deltagarna kan bidra med från sin vardag, desto större värde har det för alla som är med, säger Maria Sundman, verksamhetsansvarig En bra start.

Läs mer om Ledarskapsakademin och vårens deltagare.