"Det här skapar inspiration och intresse"

Imorgon är det alltså dags för Barnkonventionens dag i Gavlerinken, när världsrekord i matematik ska sättas. Det är många aktörer som är delaktiga i hela firandet av barnkonventionen. En bra start och Mattecentrum arrangerar dagen, Nettbuss ställer upp med transport bland annat, och givetvis är Gävle kommuns skolor och deras elever en enormt viktiga del av barnkonventionens dag. Hans Stockselius är rektor i Sätra rektorsområde i Gävle kommun.

Hur ser du på samarbetet mellan Mattecentrum och En bra start?
– Det här är väldigt bra för att skapa inspiration och intresse kring matematik. Att alla barn får vara med och sätta världsrekord gynnar givetvis intresset för matematik. Men det är väldigt viktigt att samarbetet fortsätter, eftersom vi måste fortsätta arbeta för att öka intresset för matematik. Även rekrytering av nya matematiklärare är viktigt, eftersom lärare har en stor betydelse för det ämnet de undervisar i. Om intresset för matematik växer bland dagens elever så kanske det kan resultera i fler framtida matematiklärare.

Hur stor problematik är det med matematiken idag?
– Både nationellt och lokalt kan vi förbättra matematikresultaten och intresset för ämnet. Jag tror att matterekordet kan ge fart på vägen. Det vore roligt om resultaten i matematik förbättras efter världsrekordslektionen

Vad tror du att världsrekordet kommer ha för betydelse för skolorna i Gävle kommun?
– Jag tror att det bland annat kan vara bra för elevers självförtroende. Att de får känna att de varit med och satt världsrekord i matematik, och gjort något som uppmärksammats långt utöver Gävle kommuns gränser. Sedan måste vi även förvalta det här, genom att både lokalt och nationellt satsa på alternativa sätt att bedriva matematikundervisning.  Matematiklektion under världsrekordet kommer att visa på ett arbetssätt som kallas för Singaporemetoden.

Vad tror du att detta kommer ha för betydelse för Sverige?
– Jag tror att det kommer ha stor betydelse. Om någon gör något så finns det ofta andra som vill ta efter och ibland även göra det bättre. Vi i Gävle får gärna ha rekordet ett tag, men att någon bräcker det betyder bara att fler räknar matte, vilket är positivt eftersom resultaten i matte måste öka även nationellt.

Hur ser du på framtiden? Hur tror du samarbetarna kommer att utvecklas?
– Det är många som måste vara med och bidra till att matematikämnet ökar i intresse, och att kunskaper och resultat blir bättre. Just själva världsrekordet ensamt kanske inte gör så mycket, utan det handlar egentligen om vad vi gör efteråt.

Vad hoppas du att eleverna får med sig efter den här dagen?
– När det gäller matematikdelen så hoppas jag självklart att de fått intrycket om att matte är kul, och att den känslan finns kvar även i skolbänken.

Vad hoppas du lärarna och de andra vuxna får med sig?
– Att man tillsammans kan ha väldigt roligt kring matematik, och att de får med sig en positiv känsla in i det vardagliga arbetet.

Vad betyder barnkonventionen för dig?
– Den betyder väldigt mycket, speciellt barns rätt till utbildning. Det är det vi i skolan jobbar för varje dag.