Busslogistik i världsklass, igen

Precis som förra året kommer Barnkonventionens dag att firas i Gavlerinken. Då ska ungefär 2000 barn till och från arenan, något som kräver en busslogistik utan motstycke.

Trots att det i år är ungefär hälften så många barn som ska köras till och från arenan i samband med Barnkonventionens dag den 15 november, så ligger det ett enormt arbete bakom planeringen av busslogistiken. Även denna gång har Lasse Rösth, tillsammans med sina kollegor på Nettbuss och bussbolaget VS Trafik, lagt ner många timmar för att koordinera samtliga bussturer och körsträckor.

I år är det inte lika många barn som ska till och från arenan, hur många bussar kommer ni att behöva nyttja denna gång?

– I år rör det sig om elva beställningsbussar från VS Trafik och ungefär nio bussar i den vanliga linjetrafiken. Det handlar helt enkelt om totalt 20 bussar som kommer att användas för detta ändamål och som ingår i logistiken kring resorna till och från arenan.

Vet du ungefär hur lång den totala körsträckan för samtliga bussar blir?

– Det är en väldigt bra fråga. Jag har faktiskt inte räknat på det. En del av bussarna kommer att köra både två och tre varv vilket gör att totalsträckan springer iväg en hel del. Totalt sett blir det nog en väldigt lång sträcka i alla fall.

Med hänsyn till förra årets arbete med busschemat, vilka lärdomar tog du med dig till planeringsbordet detta år?

– Jag har faktiskt tagit med mig ganska mycket från förra årets arbete. I fjol var det visserligen en betydligt tuffare uppgift eftersom att det både var första gången och dubbelt så många barn som omfattades. Samtidigt innebar förra årets utmaningar att vi nu hade en väldigt bra grund att utgå ifrån. När vi satte oss ner för att börja planera transporterna inför Barnkonventionens dag 2016 kunde vi använda oss av delar från fjolårets upplägg, vilket underlättade arbetet en hel del. Eftersom att logistiken fungerade bra förra gången hade vi även en viss trygghet i vetskapen om att vi faktiskt fick det att rulla på bra då.

Upplever du, trots dina erfarenheter från 2015, att ni ställdes inför några nya utmaningar i ert planeringsarbete den här gången?

– Jo, men vi har ställts inför en del nya utmaningar i år faktiskt. Den stora skillnaden från fjolåret är att vi nu också kommer att utnyttja den vanliga linjetrafiken. När vi använder bussarna som ingår i linjetrafiken är det ytterst viktigt att se till att barnen inte råkar hamna på samma turer, för den kapaciteten har inte bussarna. För att detta inte ska inträffa har vi ägnat en hel del tid åt korrekturläsande och gjort noggranna avstämningar av tidtabeller och det färdiga busschemat. Det i sig har minst sagt varit ett ganska omfattande arbete.

Hur har ni gjort för att barnens resor inte ska krocka med de resor som övriga resenärer, som utnyttjar samma linjetrafik, gör?

– De som åker under samma tider som barnen kommer givetvis uppleva att det blir lite trängre på berörda bussar. Men samtidigt är detta något som vi tagit hänsyn till när vi planerat turerna. När barnen ska ut till arenan kommer de att åka precis efter den morgonrusningen som vi brukar uppleva i linjetrafiken. På vägen hem från arenan kommer vi istället att utnyttja de turer som går precis innan eftermiddagens rusningstrafik. Givetvis kommer det bli trångt på vissa linjer ändå, men vi har lagt schemat med hänsyn till hur våra bussar brukar nyttjas av våra dagliga resenärer. 

Förra året berättade du att du och dina kollegor la ner en hel del tid för att få ordning på logistiken. Hur många timmar har du, uppskattningsvis, lagt ner i år?

– Ja du, det är ganska svårt säga. I år har vi haft en annan framförhållning och arbetet har inte gjorts under en lika koncentrerad period som i fjol. Nu har det mer varit att man lag någon timme en dag och några timmar en annan dag och så vidare. Men lägger man ihop all tid jag lagt ner så blir det några dagar totalt. Det är svårt att säga exakt hur mycket tid det rör sig om men sammanlagt motsvarar det nog en arbetsvecka skulle jag tro.

Arbetet med busschemat för Barnkonventionens dag är något som du gör utöver dina vanliga arbetsuppgifter på Nettbuss. Vad tycker du om det här specialuppdraget?

– Ja, det är lite annorlunda att arbeta med det här jämfört med hur mina vanliga arbetsuppgifter brukar se ut. Samtidigt tycker jag att det är väldigt roligt att få sysselsätta mig med uppgifter av den här arten ibland. Det är kul att få göra något som avviker från det dagliga arbetet och som innebär andra utmaningar. Visserligen påminner arbetet till stor del om det jag brukar göra, men i fallet med Barnkonventionens dag är det en mycket mer intensiv dag som ska planeras. Den stora utmaningen ligger egentligen i att få tag på bussar och förare. Att få ordning på den biten är det absolut svåraste. Men jag måste säga att det är ett väldigt roligt specialuppdrag.

Är det ett arbete som du kan tänka dig att fortsätta vara en del av?

– Absolut! Jag kan verkligen tänka mig att jobba med detta fler gånger om det behövs. Kan lova att jag inte skulle tveka om jag fick frågan igen.